Pedagogia musical infantil

La sensibilizació musical, des d’1 any, representa un enriquiment personal a més de ser un àrea de profunda relevància psicològica per als nens. L’estimulació sonora precoç, millor quan més diversificada i guiada, l’exposició gradual a diferents tipus de compocisions, la realització de jocs rítimics i tímbrics, poden excercir una influència determinant sobre el desenvolupament psico-físic dels nens/es. La música, amb els seus diversos elements, presentats de manera immediata i intuitiva, no només afavoreix la concentració, sinó que també alimenta positivament el seu món afectiu i emocional.

Lectures d’interès:
• Hemsy de Gainza V. (1977), Fundamentos, Materiales y Técnicas de la Educación Musical, RICORDI
• Willems E. (1985), El oído musical, Paidós Educador
• Pascual Mejía P. (2006), Didáctica de la Música, Pearson
• Gordon E.E. (2001), Preparatory Audiation, Audiation, and Music Learning Theory, GIA Publications
• Campbell D. (2002), The Mozart Effect, Quill
• Malagarriga T.–Valls A. (2003 ), La audición musical en la etapa infantil, CEAC
• Apostoli A. –Gordon E. (2005), Ascolta con lui, canta per lui, Ed. CURCI
• Diaz M. –Giráldez A. (2007), Aportaciones teóricas y metodológicas a la educación musical, GRAÓ
• Abad E. –Carbó H. (2010), Música per créixer, Bellaterra Música
• Sassano A. (2008) : “L’ús de les campanes segon el mètode Willems en l’etapa anterior als 3 anys: primeres discriminacions de l’altura del so”, tesi per al Master en Pedagogia Musical