Filosofia

Cursa la carrera de Filosofia a la Universitat de Bologna, on obté la Llicenciatura amb una tesi sobre la Filosofia del Llenguatge (1983). En 1989 obté l’admisió al Saint Hilda’s College de Oxford. Al mateix temps, gràcies a una beca Fulbright, es trasllada als Etats Units per aprofundir els seus estudis de filosofia a la State University of New York at Buffalo. Aquí, en 1990 i en 1994 respectivament, obté el Master’s y el PhD in Philosophy, amb una dissertació sobre la teoria dels jocs lingüístics de L. Wittgenstein, amb el Profesor N. Garver, el títol de la qual és Play, Games and Language Games. Durant la seva estada en aquesta universitat, participa a diversos seminaris: la Fourth European Summer School in Logic, Language and Information (1992), University of Essex (UK); Seminaris del Centro di Studi Semiotici e Cognitivi (1993 & 1988), Università di San Marino (Italia); First Int’l Summer Institute in Cognitive Science (1994), University at Buffalo (U.S.A.).
Dintre de l’àmbit de la filosofia els seus interessos es dirigeixen a la Lògica i a la Filosofia del Llenguatge d’origen anglosaxó, amb algunes incursions en l’àmbit de la Lingüística i de la Intel·ligència Artificial. Al mateix temps cultiva un profond interès per a l’estudi de la història, sobre tot de l’època moderna i contemporània.
Des del 1991 fins al 1995 col·labora amb el Departament de Filosofía de la Universtat de Chieti i ensenya Filosofia i Història al Batxillerat.