Didàctica del piano

L’ensenyament del piano a nens/es, a partir dels 5 anys, i adults representa un dels seus interessos principals. Sempre adaptant el mètode a les exigències dels alumnes, posa el seu èmfasi a la precisió rítimica, la cura de la posició corporal, la recerca d'una primera forma interpretativa i la creativitat a la classe, a més de subratllar sempre l’esforç i la disciplina d’estudi del propi instrument.
Entre els mètodes utilitzats hi ha: Bastien, Tastentraüme, Thompson, Il Musigatto, Método Europeo, Little Piano School i altres. La recerca constant de maneres noves i divertides d’apropar els nens al descobriment del piano la van portar a l’elaboració d’un sistema original per facilitar la precisió de la lectura rítimica i melòdica.

Cada any presenta els alumnes a les proves de l’ABRSM, una associació musical de nivell internacional que organitza, en un ambient tranquil i estimulant exàmens, de diferent nivell per a cada instrument o formació musical.
En el curs escolar proposa dues audicions: una a Nadal i l’altra a final de curs. En algunes de les actuacions passades els/les alumnes de nivell més avançat van tocar, juntament amb altres instruments, extractes d’obres senceres, com “El Carnaval dels Animals” de Saint-Saëns i el “Cascanous” de Txaikovski.